دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-181 

علمی- پژوهشی

2. بررسی بهترین روش استقرار نهال حرا در پهنه جززومدی ساحل جزیره قشم

صفحه 10-1

ماریا محمدی‌زاده؛ مجید حسنی؛ پروین فرشچی؛ محمود محمودی مجدآبادی


3. بررسی پراکنش و برخی از خصوصیات جنگل شناسی بارانک در جنگل های سنگده ساری

صفحه 24-11

کامبیز اسپهبدی؛ شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ سیف‌اله خورنکه؛ سید رضا مصطفی‌نژاد


8. پاسخ های مورفولوژیکی و رویشی نونهال های بلوط ایرانی به سطوح مختلف نور در سال اول کاشت در نهالستان

صفحه 74-83

بابک پیله‌ور؛ مهدی کاکاوند؛ حسن اکبری؛ احمد اسماعیلی؛ جواد سوسنی؛ زهرا میرآزادی


11. بررسی فنولوژی گونه های جنس کنار در استان فارس

صفحه 110-122

سیدمرتضی مرتضوی جهرمی؛ پرویز زندی


15. بررسی رژیم نوری در توده های طبیعی و مصنوعی جنگل های شمال ایران

صفحه 165-181

خسرو ثاقب‌طالبی؛ ژینوس جشنی؛ شیرزاد محمدنژادکیاسری؛ حمید محمدی نصرآبادی؛ محبوبه پایدار