دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 49، پاییز 1391، صفحه 523-357 

علمی- پژوهشی

2. بررسی تاثیر دوره‌های مختلف آبیاری در عملکرد ارقام برتر صنوبر

صفحه 369-357

رضا باقری؛ رفعت‌اله قاسمی؛ محسن کلاگری؛ فرشید مریخ


3. ترکیب شیمیایی تاج بارش توده­ های کاج تهران و سرو نقره­ ای درمنطقه آلوده شهری (مطالعه موردی: پارک جنگلی چیتگر)

صفحه 378-370

اسماعیل خسروپور؛ پدرام عطارد؛ انوشیروان شیروانی؛ محمد متینی‌زاده؛ آناهیتا شریعت


6. مطالعه جوامع گیاهی بخش بهاربن جنگل خیرود و ارتباط آن با عوارض زمین

صفحه 419-402

ژینوس جشنی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ قوام‌الدین زاهدی امیری؛ وحید اعتماد؛ بهنام حمزه


9. تأثیر عوامل فیزیوگرافی و خاک بر وضعیت تجدید حیات ارس در دامنه‌های هزار مسجد خراسان (منطقه لاین) ایران

صفحه 459-444

تکتم مومنی‌مقدم؛ مسلم اکبری‌نیا؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ رضا اخوان؛ سیدمحسن حسینی


11. ارزیابی احیای طبیعی برخی از خصوصیات فیزیکی خاک آسیب‌دیده جنگل در اثر چوبکشی زمینی

صفحه 480-472

زهرا محمدی؛ رامین نقدی؛ مهدی عاکف؛ ایرج باقری؛ علیرضا صیادی


15. تأثیر روش تنظیم رطوبت بر زنده‌مانی بذر گیلاس وحشی و تعیین آستانه تحمل به خشکی

صفحه 523-514

بهارک شیرانپور؛ مسعود طبری؛ سیدمحسن حسینی؛ افسانه رضایی