دوره و شماره: دوره 26، شماره 4 - شماره پیاپی 74، زمستان 1397، صفحه 447-590 

علمی- پژوهشی

2. تأثیر اندازه قطر درخت بر فنولوژی کامبیوم و رویش شعاعی ممرز (Carpinus betulus) در جنگل خیرود نوشهر

صفحه 447-458

عباسعلی نوری‌صادق؛ رضا اولادی؛ کامبیز پورطهماسی؛ وحید اعتماد


3. رابطه قارچ‌‌های اکتومیکوریز با برخی ویژگی‌های شیمی خاک در راشستان‌‌های فریم، استان مازندران

صفحه 459-470

حامد آقاجانی؛ سیدمحمد حجتی؛ محمدعلی تاجیک‌قنبری؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ علی برهانی


4. ارزیابی سازگاری و مشخصات رویشی ارقام مختلف صنوبر تاج‌بسته در شرایط آب‌وهوایی خرم‌آباد

صفحه 471-482

فرهاد جهانپور؛ آرش دریکوندی؛ پروین رامک؛ رفعت‌اله قاسمی؛ محسن کلاگری؛ رضا کرمیان


7. آت‌‌اکولوژی انارشیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) در جنوب ایران

صفحه 506-519

ایرج امیری؛ حمید سودایی‌زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ جواد طایی سمیرمی؛ محمدعلی حکیم‌زاده


9. جامعه‌‌شناسی گیاهی منطقه حفاظت‌شده پارک دالاب در استان ایلام

صفحه 530-541

حمیدرضا میرداودی؛ یونس عصری؛ جعفر حسین‌زاده؛ ماشااله محمدپور


10. تأثیر حشره‌‌کش گیاهی آزادیراختین و اختلاط آن با پودر حنا بر شب‌پره شمشاد Walker (Lep.: Crambidae) Cydalima perspectalis

صفحه 542-550

مینا کوه‌جانی گرجی؛ محمدابراهیم فراشیانی؛ سمیرا فراهانی؛ فرزانه کازرانی؛ یزدانفر آهنگران