دوره و شماره: دوره 25، شماره 3 - شماره پیاپی 69، پاییز 1396، صفحه 539-365 
3. تأثیر کوبیدگی خاک بر سیستم ریشه نونهال‌های توسکای ییلاقی (Alnus subcordata C. A. Mey)

صفحه 376-385

مقداد جورغلامی؛ آزاده دلجویی؛ الهه‌السادات حسینی علا


5. اثر بافت خاک بر رشد و تولید صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides Bartr. ex Marsh. 77/51) در اراضی جلگه‌ای نور

صفحه 398-407

جمشید مختاری؛ علی سلطانی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سیداحسان ساداتی


6. پایش سلامت جسمانی کارکنان طرح‌های جنگل‌داری استان گلستان

صفحه 408-418

آیدین پارساخو؛ نگار رسولی؛ مهران رضایی جامخانه


15. اثر فنوتیپ پایه مادری و دوره آبیاری بر زنده‌مانی و رشد نهال‌های ارس (Juniprus exclesa M. B) در ایستگاه سیراچال

صفحه 506-516

مصطفی خوشنویس؛ مریم تیموری؛ محمدحسین صادق‌زاده حلاج؛ محمد متینی‌زاده؛ انوشیروان شیروانی