دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تابستان 1385، صفحه 178-92 
5. بررسی اثرات بهره‌ ‌‌‌برداری سقز بر روند ترمیم پوست درختان بنه

صفحه 134-127

سیدکاظم بردبار؛ مجتبی حمزه‌پور؛ لادن جوکار؛ عبدالرضا رعیتی‌نژاد


7. بررسی رابطه برخی از خصوصیات شیمیایی خاک با چند تیپ درختی جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی مریوان)

صفحه 158-148

کیومرث محمدی سمانی؛ حمید جلیلوند؛ علی صالحی؛ مینا شهابی؛ ایوب گلیج


9. مطالعه سازگاری چند گونه سوزنی برگ در استان همدان

صفحه 178-168

علی اکبر فرخ نیا همدانی؛ قاسم اسدیان؛ مصطفی زارعی لطفیان