دوره و شماره: دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 65، پاییز 1395، صفحه 558-379 

علمی- پژوهشی

2. تأثیرکاربری‌های مختلف اراضی بر ترسیب کربن خاک

صفحه 389-379

آزیتا اسکندری شهرکی؛ بهمن کیانی؛ یعقوب ایران‌منش


9. بررسی مقدماتی درختان مقاوم به آتش در استان گیلان (مطالعه موردی جنگل نقله‌بر، حوضه 18 رشته‌رود)

صفحه 473-463

مسعود امین‌املشی؛ مصطفی جعفری؛ مهرداد قدس‌خواه؛ منصور صالحی؛ مسعود علیدوست


12. تحمل صنوبر اورامریکن (Populus euramericana 561/41) به غلظت‏های مختلف سرب

صفحه 506-496

عاطفه‌سادات امامی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ نادر بهرامی‌فر؛ آزاده صالحی


13. نقش درختان حرا در کاهش آلودگی فلزات سنگین رسوبات خور بساتین

صفحه 519-507

حمید داودی؛ حسین نگارستان؛ محمدرضا غریب‌رضا؛ راضیه لک؛ محمدصدیق مرتضوی


15. بررسی کمی و کیفی و پهنه‌بندی ارتفاعی توده‌های جنگلی منطقه حفاظت‌شده ارسباران

صفحه 540-529

شهروز مرادی؛ الیاس رمضانی؛ احمد علیجانپور؛ عباس بانج شفیعی