دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-197 

علمی- پژوهشی

2. باران‌ربایی توده‌های دست‌کاشت بلندمازو، پلت و کاج بروسیا در فصل رویش

صفحه 1-12

محیا تفضلی؛ پدرام عطارد؛ سیدمحمد حجتی؛ مهرسده تفضلی


4. خصوصیات شیمیایی تاج‌بارش و آب‌شویی پوشش کف درختان راش در دوره‌های رویش و استراحت

صفحه 25-36

مریم مصلحی؛ هاشم حبشی؛ فرهاد خرمالی؛ رامین رحمانی؛ علی اکبر محمدعلی پورملکشاه


15. بررسی سازگاری و عملکرد پروونانس‌های گونه‌های صنعتی اکالیپتوس در استان لرستان

صفحه 167-177

رضا کرمیان؛ حسین سردابی؛ علی محمدیان؛ داریوش مهدیفر؛ کتایون درویشیان


16. پیامدهای سقزگیری بر رویش قطری درختان بنه (Pistacia atlantica)

صفحه 178-189

فریده سعیدی زاده؛ لقمان قهرمانی؛ هدایت غضنفری