نویسنده = مهدی پورهاشمی
وراثت‌پذیری و تجزیه رشد در سنین اولیه رشد بلوط ایرانی (Quercus brantii)

دوره 26، شماره 2، تیر 1397، صفحه 215-227

10.22092/ijfpr.2018.116750

حسین میرزایی ندوشن؛ جعفر حسین‌زاده؛ مهدی پورهاشمی؛ شهین مهرپور؛ مجتبی حمزه‌پور؛ زهرا آبروش


اثر تنک کردن بر رویش جست‌گروه‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های استان کرمانشاه

دوره 24، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 42-32

10.22092/ijfpr.2016.106686

یحیی خداکرمی؛ مهدی پورهاشمی؛ معصومه خان حسنی؛ هوشمند صفری؛ مرتضی پوررضا


واکاوی زوال جنگل‌های استان ایلام و ارتباط آن با تغییرات بارش

دوره 23، شماره 3، مهر 1394، صفحه 502-515

10.22092/ijfpr.2015.105655

قاسم عزیزی؛ مرتضی میری؛ حسین محمدی؛ مهدی پورهاشمی


نوسان های بین پایه ای و سالانه تولید بذر برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگل داربادام کرمانشاه

دوره 23، شماره 2، تیر 1394، صفحه 246-255

10.22092/ijfpr.2015.103009

مهدی پورهاشمی؛ مرتضی پوررضا؛ یحیی خداکرمی؛ پریسا پناهی


ارزیابی ویژگی‌های رویشی بذر و نونهال بلوط‌های گروه Quercus libani

دوره 22، شماره 4، دی 1393، صفحه 724-735

10.22092/ijfpr.2014.13185

پریسا پناهی؛ مهنوش رضایی؛ مهدی پورهاشمی؛ مریم حسنی نژاد


زی‌توده و شاخص سطح برگ داغداغان (Celtis caucasica Willd.) در جنگل شهری تایله سنندج

دوره 19، شماره 4، دی 1390، صفحه 620-609

10.22092/ijfpr.2011.107522

مهدی پورهاشمی؛ سعیده اسکندری؛ مریم دهقانی؛ ترلان نجفی؛ اکرم اسدی؛ پریسا پناهی


تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر ساختار جست گروههای بلوط در جنگل باباکوسه علیا، استان کرمانشاه

دوره 16، شماره 3، مهر 1387، صفحه 477-467

نیکنام سلیمانی؛ داوود درگاهی؛ مهدی پورهاشمی؛ مجتبی امیری