دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 72، تابستان 1397، صفحه 290-143 

علمی- پژوهشی

2. تعیین تنوع ساختاری راشستان‌های آمیخته بخش گرازبن جنگل خیرود

صفحه 143-155

محسن جوانمیری‌پور؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ محمود زبیری؛ وحید اعتماد؛ مقداد جورغلامی


4. تحول کمی توده دست‌کاشت پلت (Acer velutinum) امام‌زاده عبداله آمل 20 سال پس از تنک کردن

صفحه 168-177

مجید حسنی؛ روح‌اله حسن‌زاده؛ هادی کیادلیری؛ علیرضا اسلامی


8. وراثت‌پذیری و تجزیه رشد در سنین اولیه رشد بلوط ایرانی (Quercus brantii)

صفحه 215-227

حسین میرزایی ندوشن؛ جعفر حسین‌زاده؛ مهدی پورهاشمی؛ شهین مهرپور؛ مجتبی حمزه‌پور؛ زهرا آبروش


9. ارزیابی اﺛﺮ عامل‌های مختلف ﺑﺮ ریزازدیادی زربین (Cupressus sempervirens var. horizontalis) چهارهزارساله ابرکوه

صفحه 228-239

مهدیه خاموشی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی علی‌آباد؛ جلال غلام‌نژاد


12. سازگاری و عملکرد گونه‌های صنعتی اکالیپتوس در استان بوشهر (دشتستان)

صفحه 264-275

سیدموسی صادقی؛ حسین سردابی؛ حسن کازرونی؛ محمدعلی شریفی؛ ناصر فرار؛ سعید رشوند