دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 71، بهار 1397، صفحه 142-1 

علمی- پژوهشی

2. پایداری اثرات منفی نانوذرات نقره بر جوانه‌زنی و رویش بذر کاج جنگلی (Pinus sylvestris) در خاک

صفحه 1-11

ویلما بایرام‌زاده؛ المیرا مرتضوی؛ محمدحسین داوودی؛ شقایق خیری؛ سیدخسرو حسین‌اشرفی


6. فنولوژی و ویژگی‌های رشدی کلن‌های جدید صنوبر در صفرابسته استان گیلان

صفحه 48-59

ابراهیم لشکربلوکی؛ رفعت‌اله قاسمی؛ سیدعبداله موسوی کوپر؛ احسان کهنه؛ بیت‌اله امان‌زاده


8. تغییرات مکانی مقاومت کششی ریشه سرخ‌بید (Salix elburensis) در حاشیه رودخانه کارون (مطالعه موردی: دشت سوسن)

صفحه 70-80

صغری کی‌بندری؛ باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ حامد یوسف‌زاده؛ آزاده دلجویی


11. تأثیر مدیریت مبتنی بر حفاظت بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک جنگل‌های ارسباران

صفحه 104-117

سمیرا ساسانی‌فر؛ احمد علیجانپور؛ عباس بانج شفیعی؛ جواد اسحاقی راد؛ مرتضی مولایی


13. تنوع جغرافیایی صفات بذر، برگ و نونهال بادامک (Amygdalus scoparia) در استان فارس

صفحه 129-142

مسعود باباییان؛ داوود آزادفر؛ محمدهادی پهلوانی؛ زهره سعیدی؛ محمدحسین ارزانش