دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 29، پاییز 1386، صفحه 310-195 
3. بررسی پراکنش بارانک بر اساس برخی از عوامل اکولوژیکی در جنگلهای سنگده (شرکت چوب فریم)

صفحه 216-207

کامبیز اسپهبدی؛ منوچهر امانی؛ شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ حبیب زارع؛ بهنوش جعفری گرزین؛ عظیم چابک؛ محمد احتشام زاده


6. برآورد میزان ترسیب کربن خاک در جنگل‌های تحت مدیریت (مطالعه موردی جنگل گلبند در شمال کشور)

صفحه 252-241

عباداله محمودی طالقانی؛ قوام‌الدین زاهدی امیری؛ ابراهیم عادلی؛ خسرو ثاقب طالبی


8. مطالعه عملکرد 9 مبدأ جغرافیایی بلندمازو (Quercus castaneifolia) در غرب استان گیلان

صفحه 277-268

سوران نقشی؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ بیت‌اله امان‌زاده؛ محمود دستمالچی؛ ذوقعلی سیاهی‌پور؛ ارسلان همتی


9. برآورد سطح تاج پوشش جنگل در عکس‌های هوایی با استفاده از شاخص سایه در زاگرس

صفحه 288-278

سید یوسف عرفانی فرد؛ محمود زبیری؛ جهانگیر فقهی؛ منوچهر نمیرانیان