دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 32، تابستان 1387، صفحه 333-171 

علمی- پژوهشی

2. بررسی تأثیر قلمه و نوع خاک در موفقیت ازدیاد سرخدار (Taxus baccata L.)

صفحه 175-169

بابا خانجانی شیراز؛ رضوان قدرتخواه؛ ارسلان همتی


4. اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر خاک و رشد درختان کاج تهران

صفحه 196-186

آزاده صالحی؛ مسعود طبری؛ جهانگرد محمدی؛ علیرضا علی عرب


6. مطالعه فلوریستیکی و جامعه‌شناسی گیاهی جنگل های چهارزبر کرمانشاه

صفحه 229-211

بهنام حمزه؛ معصومه خان حسنی؛ یحیی خداکرمی؛ مصطفی نعمتی پیکانی


8. تأثیر شیوه تدریجی- پناهی بر تنوع گونه‌ای درختی در جنگل های بلوط لوه گرگان

صفحه 250-241

جهانگیر محمدی؛ شعبان شتایی جویباری؛ هاشم حبشی؛ مجتبی امیری


9. تأثیر زمان کاشت در رشد و زنده‌مانی نونهال های کاج بروسیا و زربین در شرق مازندران (ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع پاسند)

صفحه 261-251

شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ حسین سردابی؛ سید علیرضا موسوی گرمستانی؛ علی برهانی؛ موسی کارنده؛ رستم بزرگ‌نژاد؛ سعید قاسمی


12. برآورد سرانه فضای سبز با استفاده از تصاویر IKONOS

صفحه 303-292

سارا تیموری؛ جهانگیر فقهی؛ مرتضی شریفی


13. تاثیر کاربرد فاضلاب شهری بر تجمع عناصر سنگین (کروم و نیکل) در درخت زیتون (Olea europaea L.) و خاک

صفحه 313-304

اشرف آقابراتی؛ سید محسن حسینی؛ عباس اسماعیلی؛ نادر بهرامی‌فر؛ حبیب مارالیان


15. ارزیابی رویش شعاعی درختان ارس (Juniperus polycarpos C. Koch) در سه رویشگاه ایران با استفاده از دانش گاه‌شناسی درختی

صفحه 342-327

کامبیز پورطهماسی؛ داود پارساپژوه؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ سودابه علی‌احمد کروری