دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 64، تابستان 1395، صفحه 378-189 

علمی- پژوهشی

2. مدل ابتکاری برآورد مساحت عملیات خاکی برای طراحی پروفیل طولی جاده‌های کوهستانی

صفحه 199-189

راضیه باباپور؛ رامین نقدی؛ اسماعیل قجر؛ سهند مظفری


4. کارایی روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد موجودی سرپای توده‌های جنگلی

صفحه 226-214

محمود بیات؛ منوچهر نمیرانیان؛ محمود امید؛ آرمان رشیدی؛ سجاد بابایی


8. تغییرات ساختار توده جنگلی در قطعه بررسی دایمی طرح جنگل‌داری نکاظالمرود

صفحه 272-260

محمد امینی؛ روجا امینی؛ خسرو ثاقب‌‌طالبی؛ سیف‌اله خورنکه


9. اثر رطوبت خاک و سایه بر رویش و تخصیص زی‌توده نهال‌های بنه (Pistacia atlantica Desf.)

صفحه 283-273

محمدحسین صادق‌زاده حلاج؛ داود آزادفر؛ حسین میرزایی ندوشن؛ محمدحسین ارزانش؛ مسعود توحیدفر